Mijn favorieten

BETAALBARE WOONLASTEN


U ervaart slechts woongenot als de maandlasten betaalbaar zijn en u geen onnodige risico’s loopt. De Hypothecair Planners van Succes­ Financiële Diensten rekenen u graag voor welke hypotheek het best bij u past, of uw huidige hypotheek nog het aantrekkelijkst is en maken desgewenst zelfs een financiële planning.

Onafhankelijk advies

Een makelaar zelf mag over het algemeen geen hypotheekadvies geven. Daarvoor is een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten. Om belangenverstrengeling te voorkomen is het bovendien uitgesloten dat de makelaar vooraf verkoopinformatie doorspeelt aan de hypotheekadviseur. Het moet tenslotte wel in uw belang blijven welke financiële stappen u wilt zetten. Daarom laten wij de adviseurs Succes­ Financiële Diensten u graag van dienst zijn.

Tegenwoordig kunt u op velerlei manieren aan een hypotheek komen. Omdat u een hypotheek vaak voor een langere periode aangaat adviseren wij u echter uw keuze voor een hypotheek niet in de eerste plaats op een rentepercentage of vergoeding voor de adviseur te baseren. De voorwaarden die vaak aan dat soort hypotheken verbonden zijn, kunnen op langere termijn ongunstig voor u uitpakken.

Om een echt goed advies te kunnen geven, bekijken de adviseurs van Succes­ Financiële Diensten uw financiële situatie in zijn geheel. In een persoonlijk gesprek inventariseren zij uw persoonlijke wensen en (financiële) situatie. Aan de hand daarvan bieden zij u een selectie van hypotheekvormen en financiers, onder andere gebaseerd op het risicoprofiel dat zij u hebben gedefinieerd. Zij garanderen u onafhankelijk advies en tevens kunt u er van op aan dat de Hypothecair Planners van Succes­ Financiële Diensten enkel gebruik maken van hypotheken van betrouwbare financiële instellingen. Zo voorkomt u DSB-praktijken!

Omdat de Erkend Hypothecair Planners (EHP) van Succes­ Financiële Diensten uw financiële situatie al voor de hypotheek hebben geïnventariseerd, is het maar een relatief kleine stap om een volledige financiële planning te maken. Daarvoor wordt de huidige situatie aangevuld met uw toekomstplannen. Op basis daarvan kunnen zij een prognose afgeven van uw financiële positie op termijn. Vaak geeft dat weer aanleiding om aanvullende zekerheden voor de toekomst in te bouwen. Zij adviseren u graag en wij bevelen hen van harte aan.

Aftrekbare (hypotheek)advieskosten

In alle gevallen waarbij een hypotheek voor een eigen woning wordt gesloten en geen sprake is van extra financiering voor consumentengoederen (auto, caravan, tweede huis) zijn de kosten van het regelen van een hypotheek aftrekbaar. Wij adviseren u graag of uw persoonlijke situatie deze aftrek ook mogelijk maakt. Hieronder treft u een overzicht van de meest voorkomende aftrekbare kosten die gepaard gaan met het sluiten van een hypotheek.

  •    De afsluitprovisie of advies en bemiddelingskosten tot 1,5% van de hypotheeksom;
  •    Taxatiekosten van het onderpand;
  •    Notariskosten voor het registreren van de hypotheek (hypotheekakte);
  •    Kosten voor Nationale hypotheekgarantie 0,55% van de lening;
  •    Kosten van een voor financiering evt. verplichte bouwkundige keuring;
  •    Overige kosten ten behoeve van de financiering van een eigen woning.

Neem voor een vrijblijvende prijsopgave of adviesgesprek contact op (033) 461 33 47 of kijk op Succes Financiële Diensten
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen