Mijn favorieten

REALISTISCHE ERKENDE WAARDEBEPALING


Er zijn verschillende redenen om duidelijkheid te willen hebben over (uw) vermogen in vastgoed. Voor elke taxatie geldt echter dat het een kwestie is van kennis, kunde en vertrouwen. Succesmakelaars beschikt over gecertificeerd Makelaars & Taxateurs o.z. en is ingeschreven bij het NWWI. Zodoende zijn wij gerechtigd alle taxaties voor onroerend goed uit te voeren en worden we door alle geldverstrekkers erkend. Dankzij onze regionale kennis kunnen wij bovendien binnen de afgesproken termijn een helder en realistisch taxatierapport leveren. Ook voor een vrijblijvende waardebepaling kunt u bij ons terecht (indicatie van de verkoopwaarde, niet te verwarren met taxatie). Neemt u vrijblijvend contact met ons op.
 

Het vaststellen van de waarde

Vaak gaat het bij een taxatie om het vaststellen van de vrije onderhandse verkoopwaarde (marktwaarde) en om de executiewaarde (waarde bij een gedwongen verkoop). Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om de huurwaarde, de beleggingswaarde of de successiewaarde.
 
Aanleiding voor een taxatie kunnen zijn:
  • U koopt of verkoopt een woning: dan kan een taxatie zowel bepalend zijn voor de onderhandelingen als voor de financiering;
  • Er is sprake van verkoop binnen de familie of een sterfgeval: dan is de taxatie ook voor de fiscus van belang;
  • Of er is een echtscheiding op handen: dan maakt de taxatie vaak een belangrijk onderdeel uit van de boedelscheiding.

Bij de taxatie beoordelen wij alle waardebepalende factoren. Zoals de aard van de bouw, voorzieningen en afwerking, inhoud en oppervlakte, indeling en gebruik, rechten en lasten van de woning. Maar uiteraard houden wij ook rekening met de plaatselijke (prijs-)ontwikkeling, stand en ligging, bestemmingsplannen en fiscaliteiten.
 

NWWI erkend rapport

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten kunnen bij het NWWI terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen. NWWI staat alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode. Als keurmerk garandeert NWWI objectieve en betrouwbare woningtaxaties.
 

Rapporten via TMI. Richtlijnen NRVT en TEGOVA.

Kantoor houdt zich voor het taxeren van Commercieel Vastgoed  aan de  International Valuation Standards (IVS), International Financial Report Standards (IFRS), Richtlijnen NRVT en TEgOVA,  ROZ-IPD Vastgoedindexrichtlijnen,  Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed (TCV/TMI), European Valuation Standards (EVS) en is ingeschreven in het REV-register als REGONISED EUROPEAN VALUER.

Sinds oktober 2012 is Succesmakelaars aangesloten bij het TMI (Taxatie Management Instituut). Het TMI staat voor een nieuwe realiteit in commercieel vastgoed. Als gevolg van de wereldwijd verslechterde economische situatie is er vrijwel geen nieuwbouw, staat veel commercieel vastgoed leeg en zijn er plannen voor herbestemming. Om goed inzicht te krijgen in de reële waarde is een kwaliteitsslag nodig bij de waardering van dit vastgoed.

Als professionele taxateur willen wij hier aan bijdragen. Daarom maken we gebruik van het TMS (Taxatie Management Systeem). Dit systeem geeft een helder inzicht doordat het aansluit op de bestaande internationale standaarden (vastgelegd in de Taxatierichtlijn). De wijze waarop waarderingen worden vastgesteld zijn daarnaast transparant, de modellen uniform en de resultaten onderling vergelijkbaar. Het TMS maakt het mogelijk de kwaliteitsslag te maken die nodig is bij de waardering van commercieel vastgoed. Zodat in de nieuwe vastgoedrealiteit reële waarden de grondslag vormen voor het handelen. Het systeem wordt onderhouden en bewaakt door het Taxatie Management Instituut (TMI).
 

Vraag hier een vrijblijvende waardebepaling of taxatierapport aan.


  

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen